Maita Automotive Group
Maita Honda: (916) 969-6151
Maita Toyota of Sacramento: (800) 640-6248
Maita Chevrolet: (916) 691-2800
Maita Mazda: (916) 486-8000
Maita Subaru: (916) 486-8500
Close

Maita Automotive Group Service Specials

Check out any one of our locations' service specials!